Organisation

Aarup Boldklub´s Støtteforening hører organisatorisk under Aarup Boldklub, og er repræsenteret i Aarup Boldklub´s hovedbestyrelse.

Det er Støtteforeningens opgave at "skrabe" penge sammen til
bl. a. ungdomsarbejdet i Aarup Boldklub ved afholdelse af halballer eller lign.