Bestyrelsens sammensætning

Ole Nauer Nue Møller, formand                   
Tlf: 61 54 47 01   E-mail: nauer2@gmail.com
 
Jørgen Højsholt, næstformand
Tlf: 29 92 14 16    E-mail: hoejsholt@stofanet.dk
 
*Elin Markussen, kasserer                             
Tlf: 6443 1600    E-mail: kass.aah@gmail.com


Øvrige bestyrelse:
Ole Lønborg 
Lars Storm
Finn Neumann
Karen Christensen                                   
Leif Boller
Jørgen Kristensen  


 
Bestyrelsen er sammensat af 5 repræsentanter for Aktive Ældre.
2 repræsentanter fra Aarup Boldklub`s Støtteforening.
Herudover vælges 1 repræsentant på det årlige Delegeretmøde. 

* Valgt af bestyrelsen.    
  

Her skriver du telefonnummer, adresse osv.