Lederen af kræmmermarkederne orienterer lige billetdamerne.