Bestyrelsens sammensætning

Alfred Brauer, formand                   
Tlf: 2063 3006    E-mail: albra@stofanet.dk
 
Jørgen Kristensen, næstformand
Tlf: 5180 0146    E-mail: jdk@mail.stofanet.dk

*Elin Markussen, kasserer                             
Tlf: 6443 1600    E-mail: kass.aah@gmail.com


Øvrige bestyrelse:
Ole Lønborg
Mogens Ancker 
Jørgen Madsen                                    
Leif Boller 
Ole Møller                                                                
Jørgen Højsholt                                  
Johnny Jensen

 
Bestyrelsen er sammensat af 5 repræsentanter for Aktive Ældre, 2 repræsentanter fra Aarup Boldklub`s Støtteforening og 1 repræsentant fra Aarup Billardklub. Herudover vælges 1 repræsentant på det årlige Delegeretmøde. 

* Valgt af bestyrelsen     
  

Her skriver du telefonnummer, adresse osv.