Pensionistfesten 2015
Det er vist en herresvingom.